Home » แรงรักมหาเศรษฐีหนุ่ม / Ruthless Billionaire, Forbidden Baby by Emma Darcy
แรงรักมหาเศรษฐีหนุ่ม / Ruthless Billionaire, Forbidden Baby Emma Darcy

แรงรักมหาเศรษฐีหนุ่ม / Ruthless Billionaire, Forbidden Baby

Emma Darcy

Published
ISBN :
Paperback
239 pages
Enter the sum

 About the Book 

Translation of Ruthless Billionaire, Forbidden Babyเฟลชเชอร สแตนตันคืออัจฉริยะมหาเศรษฐีระดับหลายพันลาน เขาคือพีชายเพือนรักทีมาเปนเพือนเจาบาวและไดพบเธอ แทมมี เพือนเจาสาว เขาคงเปนชายหนุมลักษณะเดียวกับพวกคงแกเรียนสวนใหญสวมแวนสายตาหนาเตอะ ไหลงุมและหนMoreTranslation of Ruthless Billionaire, Forbidden Babyเฟลชเชอร์ สแตนตันคืออัจฉริยะมหาเศรษฐีระดับหลายพันล้าน เขาคือพี่ชายเพื่อนรักที่มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวและได้พบเธอ แทมมี่ เพื่อนเจ้าสาว เขาคงเป็นชายหนุ่มลักษณะเดียวกับพวกคงแก่เรียนส่วนใหญ่สวมแว่นสายตาหนาเตอะ ไหล่งุ้มและหน้าอกยุบเพราะต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา แต่ตัวจริงของเขากลับไม่มีอะไรใกล้เคียงกับจินตนาการนั้นเลยเฟลชเชอร์ สแตนตัน เป็นผู้ชายที่ดูดีมาก รูปหล่ออย่างร้ายกาจ ความฉลาดปราดเปรื่องตามคำเล่าลือและทรัพย์สินหลายพันล้านของเขาถูกเธอลืมเลือนไปจนหมดเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกก็ทำให้เขากลายเป็นชายหนุ่มในฝันได้แล้ว และเมื่อเฟลชเชอร์เห็นแทมมี่ เขาก็ต้องการแทมมี่จนกระทั่งได้เป็นชายคนแรกของเธอ เมื่อนั้น เขาก็พยายามหว่านล้อมให้แทมมี่เป็นของเขาคนเดียว...